Eserleri

Gazeteler

 • Tercüman (Bahçesaray, 1883-1918)
 • Alem-i Nisvan (Bahçesaray, 1906-1910)
 • Alem-i Sibyan (Bahçesaray, 1906-1912?)
 • Al-Nahdah/The Renaissance (Kahire, 1908)
 • Kha! Kha! Kha! (Bahçesaray, 1906-?)

İsmail Gaspıralı “Gasprinskiy”

Kitaplar

 • Russkoye Musulmanstvo (Rus İslam) Simfereopol, 1881
 • Salname-i Türki (Bahçesaray, 1882)
 • Mirat-ı Cedid (Bahçesaray, 1882)
 • Hoca-ı Sibyan (Bahçesaray, 1884; 3.bas. 1892; 7. bas. 1898)
 • Avrupa Medeniyetine Bir Nazar-ı Muvazene (Bahçesaray, 1885)
 • İslamlara dair Nizamlar ve İmtiyazlar (Bahçesaray, 1885)
 • Rusya Coğrafyası (Bahçesaray, 1885)
 • İki Bahadır (Bahçesaray, 1886)
 • Kıraat-i Türki (Bahçesaray, 1886; 2. bas. 1894)
 • Maişet Muharebesi (Bahçesaray, 1886)
 • Kolera Vebası ve Onun Deva ve Darusu (Bahçesaray, 1887)
 • Bahtiyar Nazım (Bahçesaray, 1889)
 • Atlaslı Cihanname (Bahçesaray, 1889)
 • Medeniyet-i Islamiye (Bahçesaray, 1889)
 • Garaib-i Adat-i Akvam (Bahçesaray, 1890)
 • Arslan Kız (Bahçesaray, 1894)
 • Mektep ve Usul-i Cedid Nedir? (Bahçesaray, 1894)
 • Risale-i Terkib (Bahçesaray, 1894)
 • Russko-vostochnoe Soglashenie (Bahçesaray, 1896)
 • Hesab. Muhtasar Ilm-i Hesab ve Mesa’il-i Hesabiye (Bahçesaray, 1897)
 • Her Gün Gerek Zakonlar (Bahçesaray, 1897)
 • Rehber-i İslamiye (Bahçesaray, 1898)
 • Şara’it al-Islam (Bahçesaray, 1897)
 • Rehber-i Mu’allimin (Mu’allimlere Yoldaş) (Bahçesaray, 1898)
 • Türkistan Uleması (Bahçesaray, 1900)
 • Mevlud-i Cenâb-ı Hazret-i Ali (Bahçesaray, 1900)
 • Beden-i İnsan (Bahçesaray, 1901)
 • Iran. Resimli Mecmua (Bahçesaray, 1901)
 • Mebadi-yi Temeddün-i Islamiyan-i Rus
 • Meşhur Payitahtlar (Bahçesaray, 1901)
 • Usul-i Edeb (Şark ve Garb Kaideleri) (Bahçesaray, 1901)
 • Zoraki Tabib (Bahçesaray, 1901)
 • Malumat-i Nafia (Bahçesaray, 1901)
 • Tashih-i Akaidden (Bahçesaray, 1901)
 • Temsilat-i Krilof (Bahçesaray, 1901)
 • Asya’da Komşularımız (Bahçesaray, 1903)
 • Dâru-l Rahat Müslümanları (Bahçesaray, 1906)
 • Müslüman Kongresi (Bahçesaray, 1909)

Makaleler

 • “Türk yurducularına” (Türk Yurdu 1: 190-95, 1328 1912)
 • “Hind yolundan” (Türk Yurdu 1: 307-10, 1328, 1912)
 • “Hind’den dönerken” (Türk Yurdu 1: 369-71, 1328, 1912)

“Muhaceret muntazama” (Türk Yurdu 1: 706-13, 1328, 1913)