GÖKBÖRÜ TURANCI DÜŞÜNCE ve EĞİTİM DERNEĞİ 3. OLAĞAN GENEL KURULTAYI

GÖKBÖRÜ TURANCI DÜŞÜNCE ve EĞİTİM DERNEĞİ 3. OLAĞAN GENEL KURULTAYI

GÖKBÖRÜ TURANCI DÜŞÜNCE ve EĞİTİM DERNEĞİ GENEL BAŞKANLIĞINDAN DUYURULMUŞTUR!

Genel Yönetim Kurulumuzun 30/04/2017 tarih ve 041 sayılı kararıyla 3.Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılması kararı alınmıştır.

Buna göre:

    3. Olağan genel kurulun yapılacağı tarih ve saat: 21.05.2017 Pazar – Saat:14.00

     3.Olağan genel kurulun yapılacağı adres : Karanfil- 2 Sokak Nu.34/9 Kızılay / Ankara (dernek yerleşkesi)

Çoğunluk sağlanamaması halinde, dernek tüzüğümüzün 13. maddesinin 4. bendi uyarınca 28.05.2017 Pazar günü Saat:14.00 de çoğunluk aranmaksızın aynı adreste aynı gündemle yapılacaktır.

Gündem             :

1- Yoklama ve Açılış

2- İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu

3- Genel Kurul Divanının Oluşturulması

4- Genel Kurul Açılış Konuşmasının Yapılması ve Konukların Tanıtılmaları.

5- Faaliyet Raporunun Okunması ve Aklanması

6- Mali Raporun Okunması ve Aklanması

7-Yeni seçilecek yönetimin sorumluluk ve yetkilerinin belirlenmesi ve oylanması

8- Seçim Sandık Kurulunun oluşturulması

9-Yeni Yönetim Seçimlerinin Yapılması  (Genel Yönetim Kurulu, Genel

Denetleme Kurulu, Genel Disiplin Kurulu Üyelerinin Seçimİ)

10- Kutlama, teşekkür, dilek ve temenni konuşmalarının yapılması

11- Genel Kurul Kapanış Bildirgesinin Okunması ve kapanış.

DELEGELERİMİZ ve BÜTÜN TÜRK SOYLULAR DAVETLİDİR!

Written by Gökbörü

Website: http://www.gokboru.org/

0 comments

Leave a comment