Kurucu Genel Başkanımızdan

Derneğimiz / Genel Başkandan

Davasına inanmış kişilerin aşamayacağı hiç bir engel, üstesinden gelemeyeceği hiçbir güçlük yoktur. Çünkü inanmak başarmanın yarısıdır.

Yürekleri Türklük aşkıyla dolu bir avuç Türk Çocuğuyla el ve gönül birliği yapıp, Uluğ Bilge Atsız Beğ’ den beri, başsız ve dağınık olan Türkçü camiayı Gökbörü Türkçüler Derneğini kurmak suretiyle ete, kemiğe büründürüp Türkçüleri tek çatı altından toplamak yolunda önemli bir adım attık.
Tamamen gönüllük ve özveri esasına dayalı olarak çıkılan bu yolda umulan amaçlar birer birer gerçekleşmeye başlamıştır.
Dün Türkçü teşkilat hayaldi, ama bu gün, Tanrıya şükür ki, gerçek oldu.
Türk Milletine ve Türk devletine hizmet aşkıyla çıkılan bu yoldan kat edilmesi gereken daha nice yollar var.
Bu kutlu yürüyüş Milliyetçi Türkiye’ye, Türk Birliğine ve dahi Turana varmak inanç, azim ve kararındadır.
Bizler temele bir kürek harç ve birkaç taş koyduk.
İnanıyor ve ümit ediyoruz ki genç Türkçüler bu temelin üzerine, Türkçülük Bayrağının şan ve şerefle dalgalanacağı, nice burçlar ve kaleler inşa edeceklerdir.

Bütün kandaşlarımızı temelini; inanç, iman ve Türkçülük aşkıyla attığımız çatımız altında toplanmaya; bizimle beraber Türkçülük davasına sahip çıkmaya davet ediyoruz.
Aynı zamanda bu çağrı ve davetimiz; her Türk’ün damarlarında taşıdığı kanını üzerine yüklediği görevleri fark etmesi ve gereğini yapmak üzere işe koyulması için bir hatırlatmadır da.
Göreve atılma ve taşınan kanın yüklediği sorumlulukların gereğini yapmanın zamanı şimdi değilse ne zamandır?

Türklüğün; tunç yürekli, bükülmez bilekli, çelik iradeli bozkurt oğlu Başbuğ Atatürk tarafından Türkçü bir felsefeyle, Türk Soyunun üstünlüğü esasına dayalı olarak, kurulmuş olan şanlı Türk Devletine ve Türklüğün onuru olan Cumhuriyetimize sahip çıkmak; Başbuğ Atatürk Atamızın biz Türk gençlerine verdiği bir görevdir.
Bu kutsal görevi üslenmek için ihtiyaç duyulan güç ve iradeyi bizzat damarlarımızda taşıdığımız asil Türk kanında bularak milli mukaddesatımıza sahip çıkmak ve bu uğurda her türlü çile ve zorluklarla baş etmek, rütbelerin en büyüğüdür.

Uluğ Bilge Atsız Beğ’in de söylediği gibi; ”milletler fedakâr fertlerin çokluğu nispetinde yükselir” sözünden herkes kendine düşen payı çıkarmalıdır.
Büyük davaları; büyük düşünen, büyük ruhlu ve yüksek ülkülere sahip, üstün vasıflı insanlar gerçekleştirebilir.
Bu kutlu yola koyulurken, yol ve dava arkadaşlarımıza, şunu söylemiştik:
”- Bizler Ankara’da beş, İstanbul’da beş kişiyiz. Ancak Türkiye’de altmış beş milyon Türk var!”

Tanrımıza şükürler olsun ki kuruluşumuzun üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen Türkçülük Ülküsünün yaşatılacağı teşkilatımıza fiilen katılan ve göreve talip olan yüzlerce Türk Genciyle kucaklaştık.
Meğer Genç Türk Çocukları içlerinde tutuşan ateşi volkana çevirecek kutlu ocaklar aramaktaymış.

Türklüğün milli kıblesi Başkent Ankara’ da Türkçülük ateşinin tutuşturulduğu kutlu ocağımız il il, ilçe ilçe, kasaba kasaba, köy köy bütün Türk illerinde kutlu ocaklar kurmak amaç ve kararındadır.
Bu yapılanmanın heyecanıyla, kendisini kıyıya çekmiş, ümit ve amaçlarını yarınlara bırakmak zorunda kalmış olan Türkçü andalarımızın da birer birer bu kutlu birliğe el ve gönül vermeye başlamaları bizleri, tarifsiz derecede, mutlu kılmaktadır.
Bu birlik, yeni andalarımızın katılımlarıyla, her geçen gün daha da büyüyerek; “Bütün Türkler Bir Ordu! “ ülküsünün nüvesi olacaktır.

Kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Gökbörü Türkçüler Teşkilatının kurumsal kimliği, sanal üzerinden Türkçülüğe karşı yürütülen dezenformasyon ve manipülasyon oyunlarını da bozacaktır.
Çünkü Gökbörü Türkçüler Teşkilatı Türkçülüğü, başta Başbuğ Atatürk ve Uluğ Bilge Atsız Beğ olmak üzere, bütün Türkçü bilgelerden ve daha da ötesi bizzat Türk Milletinin değerlerinden aldığı ışık ve ilhamla yaşayabilir bir forma kavuşturmanın öncelikli görevi olduğunun bilincindedir.

Gökbörü Türkçüler Teşkilatı Türk Milletine ait bütün değerlere saygılı olmayı ve bu değerleri sahiplenmeyi Türkçülüğün gereği olarak görmektedir.

Gökbörü Türkçüler Teşkilatının yegâne gayesi; Türk Devletinin kanunları çerçevesinde bir yol izlenerek, Türkiye Cumhuriyetini sonsuza dek yaşatmak, Türk Birliğini gerçekleştirmek, asil Türk Soyunu her yönden yücelterek, gayr-i Türklerin işgali altındaki Türk Devletinin yönetimini Türk Çocuklarına emanet etmektir.
Biz var oldukça Türklüğe kastetmiş alçakların hevesleri kursaklarında kalacaktır.
Çünkü biz: Türk soyunun gizli gücüne inanmakta ve güvenmekteyiz

Türklük için hep varız ve var olmaya devam edeceğiz.
Türklüğe hizmet etmeyi en kutlu görev bileceğiz.

Ve son söz olarak diyoruz ki:
“Bütün Türkler Bir Ordu!"

TÜRK IRKI SAĞOLSUN!
TANRI TÜRK’Ü KORUSUN!

İbrahim ÖZMEN
Gökbörü Türkçüler Derneği Kurucu Genel Başkanı